Wednesday, September 15, 2010

Tuulemiinimumist ja selle protestimisest.

Tuulemiinimumi reegel on suurema osa purjelaua võistlusklasside puhul reeglites defineeritud. Mis on selle mõte? Tegelikult määrab selle suurus vastava klassi aluste (paljudel juhtudel planeerivaks) sõiduks sobiliku tuule miinimumtugevuse ja on soovituseks vastava klassi võistluste läbiviimisel. Nii on Formula klassi tuulemiinimum järjest madalamaks viidud ja täna on see vist isegi 6 sõlme. Samas ei pea kohtunikud arvestama tuulemiinimumi, vaid nn "sobilike tingimuste" olemasolu. Kui on olemas tuulemiinimumi ületav tuul, siis võib ikkagi juhtuda, et starti ei anta, sest puuduvad “sobilikud tingimused” mõne muu komponendi osas. Ja samamoodi, kui mingil hetkel pole täidetud tuulemiinimumi nõue (näiteks mingis raja osas), ei pea kohtunik sõitu ilmtingimata katkestama. See on nii praktilistel kaalutlustel, sest pole mõeldav, et praktiliselt saaks tuult kogu raja ulatuses kogu aeg mõõta. Samuti on selge, et võistlejal puudub objektiivselt tuule mõõtmise võimalus. Seetõttu on sobilike tingimuste olemasolu ainult kohtuniku tihti subjektiivse ostuse koht!

Nii et tuulemiinimumi nõue pole ainuke soovituslik ettekirjutus kohtunikele, eri klasside juures peaks jälgima ka muid (klasside puhul ka erinevaid) asju, näiteks tuule pööramine (eriti slaalomis), tuule langemine raja eri kohtades jne. Kusjuures sobiliku tuule olemasolu sõltub ka võistluse tasemest, nii on näiteks Formula klassis oluline jälgida, et suurem osa võistlejatest oleksid glissis. Seega, hüpoteetilisel harrastajate Formula võistlustel oleks soovitatav sõit katkestada ka tugevama tuulega juhul, kui suurem osa võistlejatest ei saa glissi (ei oska, ei viitsi vms. põhjused). Raceboard võistlustel peaks tuule suund olema stabiilne jne.

Oluline on see, et tuulemiinimumi jälgimine on tehtud soovituslikuks ja sobilike tingimuste olemasolu (k.a sobiva tuule olemasolu) üle otsustab kohtunik, seda ei saa protestida. Kui on keegi, kes seda ei usu, siis tuleks vaadata ISAF purjetamisreegleid punktis 60.

Kirjutan seda Bacardi fun segaduste pärast, praegu käib konkreetselt jutt II etapi teiste päeva tingimuste osas. Ilmselt polnud siis vähemalt esimeses sõidus, kus ise osalesin tuult 6 sõlme, seda enam, et tuult peaks mõõtma triivivast paadist ehk seisvas paadis peaks tuult olema pisut rohkemgi. Aga kuna kohtunik ikkagi starte andis, siis järelikult formaalselt olid täidetud sobilikud tingimused. Kas see ka tegelikult nii oli, selle üle võibki arutlema jääda, juhul kui tahtmist ja aega jagub. Ja tundub, et osadel sõitjatest jagub. Muuseas, need kes ei sõitntud peavad tegelikult õnnelikud olema, sest BF II etapi 2. Päeval tühistati esimene sõit alles pärast esimeste sõitjate finisheerimist. Ka nii teha ei tohiks, vastavalt IFCA juhistele, punkt 32 (allpool on ka selle väljavõte). Aga ka see on kohtunikele vaid soovituslik, samamoodi ei saa sellist otsust protestida. Kui saaks, siis oleks need, kes lõpetasid pidanud seda nõudma, sest see oleks neile kasulik olnud.

Seega, praegu tagantjärele mingit reeglite muudatust nõuda pole mõtet. Seda ei saa kahjuks kuidagi teha. Praegu peaks mõtlema järgmisele aastale, et asjad paremuse poole liiguksid. Kuidas seda teha- mõned soovitused on siin

Ma ei pretendeeri absoluutsele tõele selle kirjatükiga, kogemustega kohtunikud (a’la Poksi vms.) võiksid seda tegelikult ise selgitada ja minu arusaamu korrigeerida, kui selleks on põhjust.

Allpool lihtsalt huvi pärast soovitused Formula kohtunikele soovituslikud näpunäited sobilike tingimuste osas Formula klassi kodulehelt ja IFCA vastavad reeglid Fun klassi kohta:

Wind Speed , its measurement , and 'suitable conditions' for Formula class.


the Race Officer is advised to calibrate his wind speed readings on the anchored start boat from a drifting boat to windward

if the wind speed is less than 7 knots in the starting area at any time during the last minute prior to the starting signal , the start should be abandoned

wind speed readings should be taken from approx 2 metres above the water surface

the Race Officer should ensure that the wind is measured over as much of the course area as possible ( at least start , windward mark , and middle of course )

if pumping becomes the main method of propulsion the race should be abandoned

the decision on ' suitable conditions ' rests with the Race Offiver

IFCA reeglite väljavõte:

6.3.1 All disciplines will take place in suitable conditions. Slalom has a minimum wind speed of 11 knots. The first finisher in a heat validates that heat.

6.3.2 The Race Officer shall be the final arbiter as to when conditions are suitable to race. At IFCA Championships, the Race Officer will consult with the IFCA representative before abandoning racing or changing the scheduled discipline. (see RRS 32.1(e) )

6.3.3 Protests regarding wind strength and suitability of wind direction or wave conditions shall be disallowed

32. LühendamIne või ärajätmine pärast startI

Pärast stardisignaali võib võistluskomitee, nii nagu ta kohaseks peab, lühen- dada rada (heisates S lipu koos kahe helisignaaliga) või võistluse katkestada (heisates n lipu, n H kohal või n A kohal koos kolme helisignaaliga):

(a) stardiprotseduuri vea tõttu,

(b) halva ilma tõttu,

(c) nõrga tuule tõttu, mis teeb ebatõenäoliseks ükskõik millise paadi finišeerimise kontrollaja piires,

(d) märgi puudumise või paigalt nihkumise tõttu,

(e) ükskõik missugusel muul põhjusel, mis mõjutab otseselt võistluse

erapooletust ja ohutust,või võib lühendada rada nii, et kõik ajakavas ettenähtud võistlussõi-dud saaks ära purjetada. ent pärast seda kui üks paat, kui selline leidub, on raja läbi purjetanud ja finišeerinud kontrollaja piires, ei tohi võistluskomitee võistlussõitu katkestada, ilma sellise tegevuse taga- järgede mõju kõigile antud võistlussõidus või võistlusseerias osalevatele paatidele kaalumata.

No comments: