Monday, June 30, 2008

Kuul Surf Camp 2008 võistlustulemused

Võistlustulemuste koondtabel asub siin. Kuid enne on soovitav läbi lugeda järgnev kokkuvõte.

Kuna tegemist oli eelkõige õppevõistlusega, siis vastavalt sellele said tellitud ka ilmaolud. Treeningpäeval reedel puhus glisseerimiseks ja võistluspaigaga tutvumiseks sobiv tuul, edaspidi olid tingimused muutlikumad.

Kokku peeti 6 võistlussõitu. Võistlus algas vaikse maatuulega, siis tuul pisut pöördus ja esimese päeva viimsed sõidud peeti juba üsnagi soodsates tuuleoludes. Teisel päeval olid taas algajatele sobivad tingimused, 3-5m/s.

1. sõidu tuuleolud oli algajatele väga sobilikud: 2-3 m/s. Kohati oli tuul olematu ja võis jälgida, kuidas krüssus kaks alust sõitsid samal kursil eri halssidel! Oma elu esimesel märgivõtul selgus paljudele üllatuseks, et eespool sõitjad olid oma esimesel võistlushalsipöördel vette kukkunud ja tee märgist mööda blokeerinud. Selline püünis püüdis väga efektiivselt paljud tagant tulijad. Julgelt võib öelda, et pooled sõitjad olid korraga esimeses märgis vees ja püüdsid purjesid lahti harutada. Eelis oli viimasena tulijal ja segaduse tekitaja ehk esimene vettekukkuja sai vääriliselt karistatud kuna tema puri oli kõikide teiste all. Paras segadus oli ka viimases märgis, mille osad võistleja otsustasid võtta ujudes, unustades, et märgi peab võtma ka varustus.

2. sõit toimus 5-6 m/s tuulega, võistlustel osalenud surfikooli noored profisportlased sõitsid glissieerides, ülejäänud pisut vähem gliseerides või hoopis tasapisi. Aga tark ei torma ja kõik startinud said finiši kirja. Kalev Allikveeril (EST159) polnud hea tulemuse nimel kahju loobuda ka uimest. Tulemuseks tubli neljas koht! See oli ka kogu võistluse ainus materiaalne kadu ja edaspidi sõidab Kalev juba selle sajandi uimega.
(Franki lõhutud purje ei saa võistluskaoks pidada, kuna ta eiras väljaspool võistlusrada õpetussõnu, mida kõik surfiõpetajad leierdavad: ära kanna purje pea peal!)

Laupäevane 3. sõit toimus eelneva stsenaariumi järgi, tuult oli piisavalt. Esimeste ja viimaste ajavahe oli tunduvalt väiksem- võistlejate areng oli silmnähtav. Eriti tubli oli Inge Aun (EST270), kes lõpetas selles sõidus üheksandana, nii mõnestki purjelauakooli lapsest eespool. Erinevalt sügisesest Roomassaarest oli Ingel selge siht silme ees ja tasuks üldkokkuvõttes tubli 13 koht.

Pühapäev algas päikesepaiste ja edelatuulega. Küll mitte glisseerimiseks sobiliku tugevusega, kuid piisav, et võistlussõitudega jätkata. Stardiliin paiknes nimetu laiu all, finiš kaldal. Seega sai stardis kaasvõistlejaid oodates laiu servas jalga puhata. Leppisime kokku, et see ongi Jahelaid.

Päeva viimane sõit algas merelt tõusvate äikesepilvede all. Peale starti algas ka sadu ja tuul tõusis. Viimased said tunda ka tõelist äikesepagi, mis viis lipud vardast ja tekitas parajalt segadust. Sadas rahet. Kes kartma ei löönud, sai ka glisseerida, tõsi enamasti mitte vajalikus suunas. Ka selliste raskete olude kiuste lõpetas suurem osa võistlejatest sõidu. Eriti tubli oli Kati Kalk (A-27), kes äikesepagi ajaks kaldale varju läks ja siis tuule vaibudes ikkagi viimase märgi võttis ja finišeeris. Vapraima võistleja eriauhinna sai Mareliis Raid (purje nr 5), kes elas äikesetormi merel üle ning kaotas sellega hea hulga aega, kuid sellegipoolest ennast finišisse võitles.

Kokkuvõttes oli kõikide võistlejate nägudel naeratus, kohad jagati vastavalt oskustele. Võitsid kõik.

VÕISTLUSTULEMUSED
Võistlussõidul kehtis järgmine punktiarvestus:
- 1. koht saab 1 punkti, teine koht 2 punkti, kolmas 3, neljas 4, viies 5 ... jne.
- Kelle sõit arvesse ei lähe, saab selle sõidu eest võistlejate arv + 1 punkti.
- Võistlus loetakse peetuks minimaalselt kolme võistlussõiduga.
Mahaviskamine (2 päeva arvestuses kokku):
- Alates neljast peetud võistlussõidust arvatakse halvim koht välja.
- Alates kuuest peetud võistlussõidust arvatakse 2 halvimat kohta välja.
- Alates kaheksast peetud võistlussõidust arvatakse 3 halvimat kohta välja.
Võistluste võitja on võistleja, kes kogub kõige vähem punkte.

Lisatud võistlustulemuste tabelis näeb iga sõitja oma kohta igal võistlussõidul eraldi,
„x”-ga tähistatud tulemused läksid mahaviskamisele kui 2 kõige halvemat ning lõplik järjestus moodustati 4 parima sõidu tulemuste summa alusel.

Võistlustel oli 1 rahuldatud protest (Frank protestis Kevinit 3. sõidus vasakul halsil sõites teeandmise nõude eiramise tõttu), kuid Kevinil oli varuks piisavalt häid kohti ning diskvalifitseeritud sõidu tulemus tema lõplikku punktisummat ei muutnud.

Peakohtunik: Karmo Kalk
Kaatrikohtunik: Andres Valkna
Finišikohtunik: Jaano-Martin Ots

2 comments:

Inge Aun said...
This comment has been removed by the author.
Inge Aun said...

Minu poolt suured tänud väga mõnusa ja kuidagi koduse laagri korraldajatele. Mulle jäi väga hea mälestus oma esimesest rajasõidust.
Tänu Karmole, kui minu esimesele surfi õpetajale 06.2006.
Tänu Katile, kui mind käima tõmbavale jõule rajasõidul.
Tänu Papale sverdilaua kasutamis võimaluse eest.
Tänu Indrekule oma taglase laenamise ja koolituse eest.
Team Jahe on tegija.